Hãy hỏi tôi một câu hỏi
-ask.fm/soopermilk

(Source: )

0 /
7 /
3 /
3 /
2 /
0 /